Kraków, dnia 22.11.2011r.

KOMUNIKAT SPECJALNY

W związku z nieusprawiedliwioną absencją wielu szkół w eliminacjach piłki koszykowej w ramach Krakowskiej Olimpiady Młodzieży, Zarząd Miejski SZS w Krakowie zwraca się do dyrektorów oraz nauczycieli wychowania fizycznego o ponowne przeanalizowanie przysłanych zgłoszeń w celu ich weryfikacji. Brak powiadomienia o rezygnacji ze startu w momencie gdy dane rozgrywki są już rozpisane i prowadzone naraża organizatorów na duże straty finansowe ( wynajem obiektów, opłata sędziów).  Świadczy również o nieodpowiedzialności zgłaszających się do zawodów szkół powodujących w skutkach duże problemy organizacyjne (zmiany regulaminów w trakcie rozgrywek, zmiany sposobu rozgrywania spotkań, zmiany sposobu wyłaniania zespołów awansujących). W związku z powyższym Zarząd Miejski SZS podjął decyzje o karaniu szkół  w przypadku nieusprawiedliwionej absencji na zawodach przez odejmowanie im w ogólnym współzawodnictwie minus pięciu punktów (- 5 pkt ). W przypadku systematycznego nie zgłaszania się do zawodów, szkoła może zostać wykluczona z dalszego uczestnictwa w Krakowskiej Olimpiadzie Młodzieży. Prosimy, po dokonanej analizie o przysłanie nam korekty zgłoszeń, która pozwoli nam na takie skonstruowanie kalendarza zawodów tak,  aby przyjeżdżające na zawody szkoły, mogły rozgrywać swoje mecze zgodnie z zaplanowanym terminarzem.

Za Zarząd Miejski SZS w Krakowie

Prezes Zarządu

mgr Tadeusz Romiszewski

Write a comment:

Your email address will not be published.

   
     © 2022 Krakowska Olimpiada Młodzieży | MOS Wschód Kraków

Znajdź nas: