Po dziewięciu miesiącach sportowej rywalizacji, 17 czerwca, zakończono współzawodnictwo szkół w ramach „Krakowskiej Olimpiady Młodzieży 2010/2011”.

Ta, największa krakowska impreza sportowa, obejmuje swym zasięgiem wszystkie typy szkół i rozgrywana jest w ramach „Ogólnopolskiego systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży Szkolnego Związku Sportowego”.

W przeciągu całego roku szkolnego rozegrano 120 finałów miejskich w 54 dyscyplinach sportowych na poziomie wszystkich typów szkół. We wszystkich tych zawodach wzięło w sumie udział 207 szkół, w zdecydowanej większości publicznych. Do zawodów zgłosiły się jednak także i to z bardzo dobrym efektem szkoły prowadzone przez osoby prawne lub fizyczne.

W sumie w całości Krakowskiej Olimpiady Młodzieży startowało 17.572 uczniów.

 

 

 

 

 

 

„Krakowska Olimpiada Młodzieży”

– podsumowanie roku szkolnego 2010/2011.

 

Po dziewięciu miesiącach sportowej rywalizacji, 17 czerwca, zakończono współzawodnictwo szkół w ramach „Krakowskiej Olimpiady Młodzieży 2010/2011”.

Ta, największa krakowska impreza, sportowa obejmuje swym zasięgiem wszystkie typy szkół i rozgrywana jest w ramach „Ogólnopolskiego systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży Szkolnego Związku Sportowego”.

W przeciągu całego roku szkolnego rozegrano 120 finałów miejskich w 54 dyscyplinach sportowych na poziomie wszystkich typów szkół. We wszystkich tych zawodach wzięło w sumie udział 207 szkół, w zdecydowanej większości publicznych. Do zawodów zgłosiły się jednak także i to z bardzo dobrym efektem szkoły prowadzone przez osoby prawne lub fizyczne.

W sumie w całości Krakowskiej Olimpiady Młodzieży startowało 17.572 uczniów.

Po raz pierwszy w przypadku szkół podstawowych i gimnazjalnych rywalizacja prowadzona była bez eliminacji rejonowych. Finały miejskie rozgrywano systemem turniejowym, wszystkie szkoły biorące w nich udział grały na takich samych zasadach regulaminowych i w takich samych obiektach sportowych. Dzięki temu każda szkoła miała takie same szanse w danym roku szkolnym na zdobycie zaszczytnych miejsc z możliwością reprezentowania miasta Krakowa na zawodach szczebla wyższego włącznie. Poziom prezentowany przez poszczególne szkoły był wysoki, rywalizacja bardzo zacięta i praktycznie do ostatnich zawodów nie można było przewidzieć jak ułoży się ostatecznie końcowa klasyfikacja.

Decydowały ostatnie zawody, a że czas maja i czerwca to głównie rywalizacja na boiskach piłkarskich oraz stadionach lekkoatletycznych, to właśnie wyniki tych zawodów miały decydujący wpływ na końcowe tabele.

 

Z wielką przyjemnością  prezentujemy najlepsze sportowo szkoły w Krakowie:

 

 

Szkoły Podstawowe:

 

Miejsce: Nazwa Szkoły: Punktacja:
1. Szkoła Podstawowa nr 162 184,8
2. Szkoła Podstawowa nr 38 175,5
3. Szkoła Podstawowa nr 153 173,8
4. Szkoła Podstawowa nr 91 107,8
5. Szkoła Podstawowa nr 80 97
6. Szkoła Podstawowa nr 123 84,5
7. Szkoła Podstawowa nr 156 83,5
8. Szkoła Podstawowa nr 10 82
9. Szkoła Podstawowa nr 47 78
10. Szkoła Podstawowa nr 93 76

 

 

 

 

Gimnazja:

 

Miejsce: Nazwa Szkoły: Punktacja:
1. Gimnazjum nr 16 270,5
2. Gimnazjum nr 1 243,5
3. Gimnazjum nr 47 195,25
4. Gimnazjum nr 46 193
5. Gimnazjum nr 9 142,75
6. Gimnazjum nr 76 112
7. Gimnazjum nr 12 94,5
8. Gimnazjum nr 7 94
9. Gimnazjum nr 37 86
10. Publiczne Gimnazjum Salezjańskie 81

 

Szkoły Średnie:

 

Miejsce Nazwa Szkoły: Punktacja:
1. VII Liceum Ogólnokształcące 270,5
2. XIII Liceum Ogólnokształcące 247,5
3. II Liceum Ogólnokształcące 234
4. VIII Liceum Ogólnokształcące 215
5. XII Liceum Ogólnokształcące 141,5
6. Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1 130,5
7. IV Liceum Ogólnokształcące 95
8. Zespół Szkół Łączności 78,5
9. V Liceum Ogólnokształcące 75
10. XXIV Liceum Ogólnokształcące 59,5

 

Podane powyżej najlepsze dziesiątki szkół we wszystkich kategoriach wiekowych to bezsprzecznie liderzy szkolnego sportu w Krakowie. Całość wyników współzawodnictwa znajduje się na naszej stronie internetowej.

Krakowska Olimpiada Młodzieży ma na celu przede wszystkim upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży. W prowadzonej formie rywalizacji sportowej w ramach systemu Szkolnego Związku Sportowego, jest także fantastycznym elementem wychowawczym oraz doskonałym przeglądem możliwości startujących dzieciaków.

To swoista kuźnia talentów. Tu rodzą się przyszli zawodnicy krakowskich klubów sportowych, reprezentanci Krakowa a nawet Polski. Sport Szkolny to doskonała promocja zarówno dla szkół ale i dla całego miasta.

Całość Olimpiady odbywa się głównie na obiektach Centrum Rozwoju COM COM ZONE na ulicy Ptaszyckiego. Ten nowoczesny obiekt pod każdym względem stwarza bardzo dobre warunki do organizacji zawodów szkolnych i nie tylko. Dziękujemy kierownictwu Centrum za zrozumienie potrzeb dzieci i wspaniałą dotychczasową współpracę.

Ze względów organizacyjnych, a także czasowych zmuszeni byliśmy do dodatkowego wynajmu obiektów sportowych dających gwarancję pełnej realizacji planowanych imprez. Serdecznie dziękujemy wszystkim tym, którzy udostępniali swoje obiekty na organizację zawodów a w szczególności dyrekcjom szkół, w których Krakowska Olimpiada Młodzieży mogła odbywać się nieodpłatnie. Do takich szkół, które udostępniły swe obiekty na rozgrywanie finałów miejskich należą:

SP 155, Zespół Szkół Elektrycznych nr 1,Zespół Szkół Elektrycznych nr 2,

 

 

 

 

Zespół Szkół Ekonomicznych nr 2, Zespół Szkół Budowlanych nr 2,

Zespół Szkół Zawodowych „Budostal”, Zespół Szkół Mechanicznych nr 3,

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji, Zespół Szkół Mechanicznych nr 2,

Zespół Szkół Poligraficzno – Księgarskich, Zespół Szkół nr 1,

Zespół Szkół Ogólnokształcących – Sportowych nr 1, XIII LO, VII LO, II LO, XXV LO, XXVIII LO, XV LO, XXIV LO,  LO Z. Pijarów,

Dyrekcjom tych szkół jeszcze raz ślemy gorące podziękowania.

Krakowska Olimpiada Młodzieży to tysiące startujących w niej dzieci i młodzieży.

Ich udział uwarunkowany jest jednak żmudną i jakże ciężka pracą nauczycieli przygotowujących ich do startu. Godziny spędzone na salach szkolnych, boiskach owocują udziałem uczniów w zawodach sportowych. Nie zawsze ten udział gwarantuje sukces – największym osiągnięciem jest jednak w tym wypadku zachęcenie dzieci do aktywnego spędzania czasu. Dziękujemy wszystkim nauczycielom wychowania fizycznego za wpajanie swym wychowankom właśnie tych cech.

Wszystko to, co zawarte jest w podsumowaniu nie miałoby  jednak swojego miejsca gdyby nie zainteresowanie Władz Miasta Krakowa sportem szkolnym i zainwestowania w niego ogromnych nakładów finansowych. Serdecznie dziękujemy w imieniu organizatorów, szkół, a przede wszystkim dzieci i młodzieży do których całe to przedsięwzięcie jest skierowane!

Przed nami wakacje – życzymy wszystkim cudownego, aktywnego wypoczynku, dużo radości i wspaniałych wrażeń.

Po wakacjach rozpoczynamy kolejną edycję Krakowskiej Olimpiady Młodzieży mając nadzieję, że przyniesie ona nam wszystkim dużo kolejnych emocji i wzajemnego zadowolenia. Już dziś zapraszamy na organizowaną we wrześniu Galę Sportu Szkolnego. To właśnie wtedy, będzie nam bardzo miło podsumować edycję 2010/11 i wręczyć najlepszym z najlepszych przygotowane nagrody.

Honorowy Patronat nad tą imprezą przyjął Prezydent Miasta Krakowa.

Za Zarząd Miejski SZS w Krakowie

Prezes Zarządu

mgr Tadeusz Romiszewski

Write a comment:

Your email address will not be published.

   
     © 2022 Krakowska Olimpiada Młodzieży | MOS Wschód Kraków

Znajdź nas: