W związku z dokonanymi zmianami w Statucie Krakowskiego Szkolnego Związku Sportowego, zgodnie z nową rejestracja z dniem 18 października 2011 roku wszyscy dotychczasowi członkowie (patrz UKS-y, MKS-y i inne stowarzyszenia) zostali pozbawieni możliwości pozostania w strukturze KSZS. Wymienieni wyżej, chcąc nadal należeć do Szkolnego Związku mogą złożyć stosowną deklarację do Małopolskiego Szkolnego Związku Sportowego, który w swoich zapisach statutowych ma miejsce dla tego typu stowarzyszeń. Krakowski Szkolny Związek Sportowy po zmianie nazwy i Statutu staje się stowarzyszeniem dla osób fizycznych, dzięki czemu każda osoba, która ukończyła 18 lat i zgłosi pisemną deklarację o chęci wstąpienia do Związku może stać się jego członkiem. Warunkiem podstawowym jest zapoznanie się ze Statutem, przyjęcie jego zapisów jako obowiązujących, następnie wypełnienie deklaracji członkowskiej i opłacenie symbolicznej składki członkowskiej w wysokości 12 złotych rocznie. Od momentu przyjęcia w poczet członków nabywa on pełne prawa statutowe w tym również a może i przede wszystkim wyborcze. Zapraszamy do współpracy !!! Wypełnioną deklarację należy przesłać na adres szkolnego związku elektronicznie, faksem lub dostarczyć osobiście. Podajemy adresy: elektroniczny: biuro@szs.krakow.pl , faksowy: 12 685 58 25, siedziba biura: Centrum Rozwoju COM COM ZONE ul. Ptaszyckiego 6 pokój C09.

Write a comment:

Your email address will not be published.

   
     © 2022 Krakowska Olimpiada Młodzieży | MOS Wschód Kraków

Znajdź nas: