TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

Zawody odbędą się w dniu 20.12.2011 r. w Krynicy-Zdroju. Biuro Zawodów Snowpark koło Hali Lodowej MOSiR ul. Park Sportowy w Krynicy-Zdroju.

ZGŁOSZENIA :

Zgłoszenia do dnia 18.12.2011 drogą elektroniczną na adres: gim1000@wp.pl   Biuro zaw. Tel. 608 30 00 64.

UCZESTNICTWO:

Startują reprezentacje szkół podstawowych, gimnazjów

i szkół ponadgimnazjalnych z województwa małopolskiego.

UWAGA! SĄ TO ZAWODY POZASYSTEMOWE SZS.

REGULAMIN
MAŁOPOLSKICH IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
MAŁOPOLSKIEJ GIMNAZJADY MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
MAŁOPOLSKA LICEALIADA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
w Snowboardzie (Konkurencja snowboard cross)
20.12.2011 Krynica-Zdrój
CEL IMPREZY:
Popularyzacja snowboardu.
Popularyzacja zdrowego i kulturalnego sposobu spędzania wolnego czasu.
Wyłonienie najlepszej zawodniczki i najlepszego zawodnika w poszczególnych
kategoriach wiekowych.
ORGANIZATORZY:
Małopolski Szkolny Związek Sportowy w Krakowie
Burmistrz Krynicy-Zdroju
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krynicy-Zdroju
Krynicki Klub Snowboardu
Komitet organizacyjny
Kierownik zawodów – Piotr Biernat
Delegat Polskiego Związku Snowboardu – Jarosław Jarząb
Koordynator z ramienia MSZS – Stanisław Mrowca
TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:
Zawody odbędzie się w dniu 20.12.2011 r. w Krynicy-Zdroju.
Biuro Zawodów Snowpark koło Hali Lodowej MOSiR ul. Park Sportowy w Krynicy-Zdroju
ZGŁOSZENIA :
Zgłoszenia do dnia 18.12.2011 drogą elektroniczną na adres: gim1000@wp.pl Biuro zaw. Tel. 608 30 00 64
W zgłoszeniu należy podać: Imię, nazwisko, datę urodzenia, zgłaszanego zawodniczki, zawodnika. nazwę i
adres szkoły, powiat siedziby szkoły.
Lp. Nazwisko i imię Data urodzenia Nazwa, adres szkoły Powiat siedziby szkoły
Przesłane zgłoszenia będą weryfikowane w dniu zawodów, podstawą do przyjęcia
zgłoszenia jest aktualne zaświadczenie lekarskie, legitymacja szkolna, lub zgłoszenie
zbiorowe na listach potwierdzonych przez dyrektora szkoły i opiekuna grupy.
Kaucja zwrotna za pobrane numery startowe od zgłoszonej reprezentacji wynosi 100 zł.
UCZESTNICTWO:
Startują reprezentacje szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z województwa
małopolskiego.
Zgłoszeni do zawodów powinni posiadać zaświadczenie lekarskie, legitymację
szkolną, kask ochronny.
Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własne ryzyko i odpowiedzialność.
Impreza ubezpieczona przez Organizatora.
Prawo startu w zawodach mają: osobno chłopcy i dziewczęta w następujących kat.wiek.
1. Igrzyska Młodzieży Szkolnej – rocznik 2004 – 1999
2. Gimnazjada – rocznik 1996 – 1998
3. Licealiada – rocznik 1995 – 1992,
SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW:
– Zawody odbędą się w formie dwóch przejazdów indywidualnych na czas po torze wyznaczonym przez bramki
slalomowe na którym znajdować się będą przeszkody terenowe zbudowane ze śniegu. O wyniku decyduje
lepszy czas z dwóch przejazdów.
– Zawodnik zostanie dopuszczony do startu w założonej koszulce z numerem startowym i zapiętym kasku.
– Po zakończeniu zawodów opiekun reprezentacji zdaje pobrane koszulki z numerami startowymi
organizatorom w biurze zawodów.
– W trakcie trwania zawodów zawodnikom nie wolno skracać ani zmieniać wyznaczonej
przez organizatora trasy- bezwzględny obowiązek jazdy po wyznaczonej trasie.
– Zawodnik nie może utrudniać innym zawodnikom wyprzedzania go na trasie zawodów
PROGRAM ZAWODÓW:
20.12.2011 r.- wtorek
od 9:30 – weryfikacja zgłoszeń, zapisy, przydział numerów startowych
10:00 – odprawa techniczna, trening, start w kategorii Igrzyska dziewczęta i chłopcy
11:30 – odprawa techniczna, trening, start w kategorii Gimnazjada dziewczęta i chłopcy
13:00 – odprawa techniczna, trening, start w kategorii Licealiada dziewczęta i chłopcy
Zawodnicy w czasie treningu i zawodów muszą mieć prawidłowo założone koszulki z numerami startowymi i
kaski ochronne. Rozdanie medali i dyplomów po zakończeniu każdej kategorii wiekowej.
15:30 – zakończenie zawodów.
NAGRODY:
W każdej kat. wiek. zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymają medale, za miejsca 1-6 zostaną wręczone
dyplomy. W klasyfikacji powiatów statuetki za miejsca od I – III. W każdej z kategorii będą punktowane miejsca
od 1-8.
Miejsce 1 2 3 4 5 6 7 8
Pkt. 8 7 6 5 4 3 2 1
KARY:
Za nie sportowe zachowanie lub nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu, zawodniczka lub
zawodnik, może zostać zdyskwalifikowany.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Zawody zostaną rozegrane zgodnie z przepisami PZSnowboardu oraz niniejszego regulaminu.
We wszystkich sprawach spornych nie objętych tymi przepisami będzie decydowała Komisja
Sędziowska w porozumieniu z organizatorem.
Uczestnicy zobowiązani są do posiadania wykupionej Polisy NW. Organizatorzy nie ponoszą
odpowiedzialności za zaistniałe wypadki na trasie oraz rzeczy zaginione lub skradzione.
Program minutowy może ulec zmianie ze względu na liczbę startujących lub warunki atmosferyczne.
Organizatorzy

   
     © 2022 Krakowska Olimpiada Młodzieży | MOS Wschód Kraków

Znajdź nas: