W związku z potrzebą dostosowania systemu rozgrywek w piłce siatkowej i koszykówce w ramach Licealiady, do możliwości ich finansowania przez Gminę Kraków, wprowadza się po przeprowadzonym zebraniu z nauczycielami wychowania fizycznego zainteresowanych szkół w dniu 09.11.1012r. następujące, ostateczne rozwiązania:

1. Piłka siatkowa i koszykówka rozgrywane będą jako dyscypliny systemowe – w rozgrywkach tych mogą grać zarówno amatorzy jak i uczniowie – zawodnicy w danej dyscyplinie. System tych rozgrywek jak i ich punktowanie zgodne jest z podanym na początku roku Regulaminem Ogólnym na rok 2012/13. Zwycięzcy każdorazowo awansują do rozgrywek szczebla wojewódzkiego.

2. Dodatkowo w tych samych dyscyplinach, tylko dla uczniów – amatorów, rozgrywane będą Amatorskie Mistrzostwa Krakowa SKS. W ramach tych rozgrywek zespoły rywalizować będą na następujących zasadach:

– Dziesięć najlepszych zespołów z roku ubiegłego rozgrywać będzie mecze systemem ligowym „każdy z każdym”.

– Końcowa tabela tych rozgrywek pozwoli na wyłonienie zespołów, które będą brały udział w organizowanych przez KSZS Amatorskich Mistrzostwach Małopolski Szkół Ponadgimnazjalnych.

– Z ligi każdorazowo na kolejny sezon spadają dwa ostatnie zespoły.

– Końcowe wyniki tej ligi będą brane pod uwagę do współzawodnictwa KOM.

– Pozostałe zespoły, które zgłoszą się do tych rozgrywek grać będą eliminacje systemem turniejowym.

– System tych rozgrywek będzie każdorazowo dopasowany do ilości zgłoszonych zespołów.

– W jego końcowej fazie wyłonione zostaną dwa najlepsze zespoły, które awansują do ligi na kolejny sezon.

– Wszystkie zespoły grające w tych turniejach otrzymają po jednym punkcie do współzawodnictwa KOM.

3. W sezonie 2012/13 nie będą prowadzone rozgrywki im Obuchowicza i Kaczkowskiego.

4. W związku z powyższym prosimy wszystkie szkoły, zainteresowane udziałem w rozgrywkach  jak w pkt 1 oraz 2 o ponowne przysłanie drogą elektroniczną na adres biuro@szs.krakow.pl potwierdzenia w nich udziału,

w nieprzekraczalnym terminie do 19.11.2012r. – godz. 15.00.

Write a comment:

Your email address will not be published.

   
     © 2022 Krakowska Olimpiada Młodzieży | MOS Wschód Kraków

Znajdź nas: