1/ ORGANIZATOR: Małopolski Związek Szachowy na zlecenie Krakowskiego Szkolnego Związku Sportowego.

2/ TERMIN i MIEJSCE ZAWODÓW: Turnieje zostaną rozegrane w auli Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1

w Krakowie, ul. Kamieńskiego 49.

06.02.2013 – Gimnazjada

07.02.2013 – IMS – szkoły podstawowe.

08.02.2013 – Licealiada.

3/ Zgłoszenie imienne reprezentacji szkoły należy przesłać na adres Krakowskiego Szkolnego Związku Sportowego w nieprzekraczalnym terminie do 01 lutego 2013 roku godzina 15.00. Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane!

Krakowski Szkolny Związek Sportowy                                   Małopolski Związek Szachowywww.szs.krakow.pl                                                                                         www.mzszach.l.pl                                 

 

 

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

KRAKOWSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY W SZACHACH

Finał Miejski 06,07,08 lutego 2013r.

1/ ORGANIZATOR:

Małopolski Związek Szachowy na zlecenie Krakowskiego Szkolnego Związku Sportowego.

2/ TERMIN i MIEJSCE ZAWODÓW:

Turnieje zostaną rozegrane w auli Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie, ul. Kamieńskiego 49, w dniach 06,07,08 lutego 2013 roku.

06.02.2013 – Gimnazjada, zbiórka, weryfikacja 9.00 – początek zawodów godzina 9.30.

07.02.2013 – IMS – szkoły podstawowe, zbiórka, weryfikacja 9.00 – początek zawodów godzina 9.30.

08.02.2013 – Licealiada, zbiórka, weryfikacja 9.00 – początek zawodów godzina 9.30

3/ UCZESTNICTWO:

Każda szkoła ma prawo wystawić do zawodów drużynę składająca się z maksymalnie trzech zawodników i trzech zawodniczek będących uczniami danej szkoły minimum od 1 października 2012 roku.

4/ WARUNKI UCZESTNICTWA:

Zgłoszenie imienne reprezentacji szkoły na dres Krakowskiego Szkolnego Związku Sportowego w nieprzekraczalnym terminie do 01 lutego 2013 roku godzina 15.00. Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.  W zgłoszeniu należy podać nazwiska i imiona dzieci, rok urodzenia i w przypadku zawodników grających w szach posiadana przez nich kategorię i przynależność klubową.

Opiekun uczniów także w dniu zawodów przedkłada realizatorowi czytelnie wypełniona kartę zgłoszenia –

wzór został przesłany do zainteresowanych szkół. Dostępny jest także na naszej stronie

www.szs.krakow.pl razem  z komunikatem. Każdy uczeń musi posiadać ze sobą  ważną legitymację szkolną.

5/ ZGŁOSZENIA / INFORMACJA:

Tylko elektronicznie na adres biuro@szs.krakow.pl

Organizator nie przyjmuje innej formy zgłoszenia!

6/ SYSTEM ROZGRYWEK:

Turniej ma charakter indywidualny.

System rozgrywek szwajcarski na dystansie 7 rund (dziewczyny i chłopcy grają oddzielnie).

Tempo gry: 15 minut na partię dla każdego zawodnika.

Klasyfikacja drużynowa szkół będzie obliczana na podstawie sumy punktów trzech zawodników z danej szkoły. Jeżeli szkołę będzie reprezentować mniej niż trzech zawodników suma ich punktów będzie brana do klasyfikacji. Klasyfikacja prowadzona będzie oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.

7/ NAGRODY:

Zdobywcy pierwszych sześciu miejsc otrzymają pamiątkowe statuetki.

Najlepsze trzy szkoły w klasyfikacji drużynowej otrzymają puchary a ich uczniowie medale.

9/ INNE .

Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora.

 

Kraków, 08.01.2013r.

Write a comment:

Your email address will not be published.

   
     © 2022 Krakowska Olimpiada Młodzieży | MOS Wschód Kraków

Znajdź nas: