Termin i miejsce:

28 listopada 2013 roku , sala gimnastyczna ZSO nr 1

w Krakowie, ul. Ks. Blachnickiego 1

Organizatorzy:

Gimnazjum nr 6 w Krakowie, Straż Miejska Miasta Krakowa, MOS – Kraków –Śródmieście, Rada Dzielnicy I – Stare Miasto, Rada Dzielnicy II – Grzegórzki

REGULAMIN

V Turnieju MIKSTA PIŁKI SIATKOWEJ

dla

SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH

<<Sportowa jesień 2013>>

 

Termin i miejsce:

28 listopada 2013 roku , sala gimnastyczna ZSO nr 1 w Krakowie, ul. Ks. Blachnickiego 1

Organizatorzy:

Gimnazjum nr 6 w Krakowie, Straż Miejska Miasta Krakowa, MOS – Kraków –Śródmieście, Rada Dzielnicy I – Stare Miasto, Rada Dzielnicy II – Grzegórzki

Zasady turnieju:

1.      Drużyny 10 osobowe (na boisku co najmniej 3 dziewczęta), reprezentujące Gimnazja z Dzielnic I, II .

2.      W trakcie turnieju nie można zmieniać składu reprezentacji Gimnazjum.

3.      Zawodnicy grający w zespołach muszą być uczniami danego Gimnazjum i posiadać ważną legitymację szkolną  (do wglądu).

4.      Zgłoszenia do turnieju można dokonać do dnia 22 listopada 2013r. na adres: barbaraorlowska@gmail.com, przesyłając zgłoszenie zawierające telefon kontaktowy do opiekuna drużyny. Oryginał zgłoszenia ze składem drużyny oddajemy w dniu eliminacji. Drużyna jest przyjęta do turnieju w chwili otrzymania zwrotnego maila z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.

5.      Każde Gimnazjum może wystawić tylko jedną drużynę.

6.      Każda drużyna powinna mieć obowiązkowo kapitana i pełnoletniego opiekuna drużyny (odpowiedzialnego za sprawy organizacyjne).

7.      Mecze rozgrywane będą do 2 wygranych setów do 15 (3 settie-break do 25 ).

8.      Mecze będą prowadzone przez jednego sędziego.Decyzje sędziego są nieodwołalne i  nie  podlegają dyskusji.

9.      Rozgrywki zostaną przeprowadzone w dwóch turach (I – godz. 8.30, II – 10.30), z których do finału przejdą dwie najlepsze drużyny. Dokładny system rozgrywek zostanie rozesłany mailem w dniu 26.11.2013

10.   Ze względu na ograniczenia organizacyjne o udziale w turnieju decyduje kolejność zgłoszeń.

11.   Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

12.   Uzyskanie zgody rodziców lub opiekunów prawnych do udziału w turnieju oraz ubezpieczenie uczniów reprezentacji  szkoły dokonuje we własnym zakresie.

13.   Szczegółowe, dodatkowe informacje pod numerami telefonów:

Nauczyciel Gimnazjum nr 6 Barbara Orłowska 505 107 363, strażnik ds. profilaktyki Maciej Necel515 252 055

Write a comment:

Your email address will not be published.

   
     © 2022 Krakowska Olimpiada Młodzieży | MOS Wschód Kraków

Znajdź nas: