Małopolski Związek Piłki Ręcznej informuje, że we współpracy z Działem Organizacji Szkolenia Związku Piłki Ręcznej w Polsce organizuje w dniach 21–22.12.2013r. w Krakowie kursokonferencję szkoleniową, która odbędzie się w obiektach Zespołu Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1, os. Handlowe 4.

Kursokonferencja dla nauczycieli, instruktorów i trenerów
organizowana przez Małopolski Związek Piłki Ręcznej
przy współpracy ze Związkiem Piłki Ręcznej w Polsce
Kraków 21–22 grudnia 2013r.
Małopolski Związek Piłki Ręcznej informuje, że we współpracy z Działem Organizacji
Szkolenia Związku Piłki Ręcznej w Polsce organizuje w dniach 21–22.12.2013r. w Krakowie
kursokonferencję szkoleniową.
Informacje organizacyjne:
1. Tematyka konferencji kierowana jest do osób zainteresowanych szkoleniem dzieci
i młodzieży w piłce ręcznej – instruktorów, trenerów oraz do nauczycieli wychowania
fizycznego.
2. Zgodnie z regulaminem „Wydawania licencji trenerskich w ZPRP” z dnia 01.09.2013r.
certyfikat ukończenia ww. kursokonferencji będzie podstawą do ubiegania się lub do
przedłużenia licencji C i B.
3. Zajęcia programowe odbędą się w obiektach Zespołu Szkół Ogólnokształcących
Sportowych nr 1, os. Handlowe 4, 31-935 Kraków.
4. Organizator nie zapewnia zakwaterowania i wyżywienia. Tanie hotele w pobliżu Szkoły:
 Hotel Lipsk, os. Albertyńskie 1-2 – www.dtlipsk.pl
 Dom Turystyczny „Czyżyny”, ul Centralna 32, tel. 12 644 67 00
5. Opłata konferencyjna wynosi – 150 zł (sto pięćdziesiąt złotych). Opłata obejmuje: koszty
związane z wynajęciem obiektów, prowadzeniem wykładów i zajęć oraz materiałów dla
uczestników konferencji.
6. Zgłoszenia: Osoby zainteresowane udziałem w konferencji, kluby oraz inne organizacje
delegujące winny wypełnić załączony druk zgłoszeniowy oraz przesłać go do MZPR pod
adres mailowy: biuro@mzpr.pl dnia 10.12.2013r. Do zgłoszenia proszę dołączyć kopię
dowodu wpłaty po 150 zł za każdego uczestnika. Wpłaty należy dokonać na konto:
Małopolskiego Związku Piłki Ręcznej
ul. Ptaszyckiego 4
31-979 Kraków
Krakowski Bank Spółdzielczy 3285 9100 0700 2000 1759 9700 01
Prosimy o wpisanie w tytule przelewu dopisku – „Kursokonferencja”
7. Ramowy program Kursokonferencji:
21.12.2013r. (sobota)
1000–1015 – otwarcie kursokonferencji
1015–1330 – zajęcia programowe
1330–1500 – przerwa obiadowa (w okolicy szkoły jest możliwość zjedzenia posiłku – bar, restauracja)
1500–1900 – zajęcia programowe
22.12.2013r. (niedziela)
1000–1330 – zajęcia programowe
1330–1500 – przerwa obiadowa
1500–1815 – zajęcia programowe
1815–1830 – zakończenie kursokonferencji i wręczenie certyfikatów
8. Planowana tematyka kursokonferencji:
 Metodyka nauczania i doskonalenia umiejętności niezbędnych do gry w ataku na
poszczególnych pozycjach.
 Metodyka nauczania i doskonalenia gry w obronie – współpracy dwójkowej w różnych
sektorach boiska.
 Elementy mające wpływ na poznanie i zrozumienie zasad kierujących szkoleniem na
początkowych jego etapach.
 Fizjologiczne przyczyny zmęczenia zawodników oraz sposoby zapobiegania zmęczeniu
fizycznemu.
 Aktualne interpretacje przepisów gry. Analiza sędziowania rozgrywek lig polskich
w pierwszej rundzie sezonu 2013/14.
 Zasady wydawania licencji trenerskich.
Szczegółowy program zajęć zostanie opublikowany na stronie internetowej MZPR
(www.mzpr.pl) oraz będzie przekazany uczestnikom w pierwszym dniu konferencji.
Osobą odpowiedzialną z ramienia MZPR za organizację kursokonferencji jest Ryszard Tabor
– tel. 604567264

Write a comment:

Your email address will not be published.

   
     © 2022 Krakowska Olimpiada Młodzieży | MOS Wschód Kraków

Znajdź nas: