Organizatorzy: Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa, Krakowski Szkolny Związek Sportowy, Szkoła narciarska Siepraw-ski.

Termin i miejsce:

21.02.2013 /piątek/– wyciąg narciarski w Sieprawiu.

ZGŁOSZENIA PRZESYŁAMY OBOWIĄZKOWO DO 19 LUTEGO  DO GODZ. 16.00!!!

K O M U N I K A T

Dotyczy:       MISTRZOSTWA KRAKOWA W SNOWBOARDZIE – GIMNAZJADA

Organizator: Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa Krakowski Szkolny Związek Sportowy,

                        Szkoła narciarska Siepraw-ski.

Termin i miejsce:  21.02.2014r /piątek/ – wyciąg narciarski w Sieprawiu.

godzina 8.00 – 8.15 – wyjazd autokarami zgłoszonych zawodników i opiekunów.

   Miejsce wyjazdu podane zostanie odrębnym komunikatem zamieszczonym na stronie

   www.szs.krakow.pl dnia 20.02.2014 w godzinach porannych

godzina 9.15 – 9.45       wydawanie numerów startowych, weryfikacja.

godzina 9.45                   omówienie przebiegu zawodów.

około godziny 10.30       przejazdy dziewcząt

około godziny 11.30        przejazdy chłopców

• godzina 13.30 –  zakończenie zawodów, wręczenie nagród.

Uwaga: czas przejazdów i zakończenia może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszonych uczestników.

Uczestnictwo: prawo udziału mająuczniowie szkół gimnazjalnych urodzonych w roku 1998 i młodsi.

Szkoła może zgłosić do zawodów maksymalnie 4 dziewczyny i maksymalnie 4 chłopców.

Każdy uczeń musi posiadać na zawodach aktualną legitymację szkolną.

Sposób przeprowadzenia zawodów : 1 przejazd  na tej samej trasie dla dziewcząt i chłopców /dł. trasy ok.300m, różnica poziomów 60m/ – czas mierzony elektronicznie.

Klasyfikacja:

– indywidualna: oddzielnie dla dziewcząt i chłopców – decyduje uzyskany czas przejazdu,

– zespołowa:       oddzielnie dla dziewcząt i chłopców /na podstawie ilości punktów za zajęte miejsca przez 3 najlepszych zawodników/czek z danej szkoły z obu grup startowych – decyduje suma punktów (1msc – 21pkt ,

2msc – 20pkt, 3msc – 19 punktów itd. do miejsca 20 za które zawodnik otrzymuje 2pkt. Wszyscy pozostali sklasyfikowani poniżej 20 miejsca otrzymują po 1pkt. . O wyższym miejscu decyduje większa liczba sumy punktów uzyskanych przez trzech najlepszych zawodników z danej szkoły. W przypadku uzyskania przez szkoły takiej samej ilości punktów o wyższym miejscu decyduje wyższe miejsce indywidualnie sklasyfikowanego zawodnika.

UWAGA! Do klasyfikacji drużynowej będą brane pod uwagę tylko te szkoły, które wystawią minimum

3 zawodników ! Szkoły, które wystawią mniejszą liczbę uczestników otrzymają do współzawodnictwa ogólnego po 1 punkcie za udział.

Nagrody:              – indywidualnie:                               za zajęcie miejsc I-VI statuetki,

– zespołowe:                      za zajęcie miejsc I-III puchary plus medale, I-VI dyplomy.

Zgłoszenia: Potwierdzenie udziału w zawodach z listąimiennąuczestników, zawierającąimię i nazwisko, rocznik startującego, nazwisko opiekuna i nazwęszkoły oraz informację czy szkoła korzystać będzie z zorganizowanego transportu należy OBOWIĄZKOWO przesłać na adres organizatora  elektronicznie na adres email: biuro@szs.krakow.pl   do dnia 19.02 godz. 16.00 na druku załączonym do komunikatu.

Zgłoszenia po wyznaczonym terminie nie będąuwzględniane.

Sprawy organizacyjne: Każdy startujący zawodnik dokonuje na miejscu jednorazową wpłatę za korzystanie        z wyciągu w wysokości 20 złotych. Otrzymany w tej kwocie karnet jest ważny na 13 przejazdów. Nie ma zwrotów za niewykorzystane przejazdy. Wszyscy uczestnicy mają zapewniony gorący posiłek i herbatę.             

Organizator nie przewiduje startów PK.       Start zawodników obowiązkowo w kaskach !

Zawody wojewódzkie odbędą się 25 lutego w Rabce. Do zawodów szczebla wojewódzkiego kwalifikują się zawodnicy, którzy zajmą miejsca I – XII. W zawodach wojewódzkich będą uczestniczyć tylko zawodnicy-uczestnicy tych zawodów Krakowskiej Olimpiady Młodzieży.

Write a comment:

Your email address will not be published.

   
     © 2022 Krakowska Olimpiada Młodzieży | MOS Wschód Kraków

Znajdź nas: