KRAKOWSKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY

Numer KRS: 0000207862
REGON: 350024009
Forma Prawna: STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ
Województwo: MAŁOP0LSKIE
Powiat: KRAKOWSKI
Gmina: KRAKÓW
Miejscowość: KRAKÓW
Ulica: PTASZYCKIEGO
Nr domu: 6
Nr lokalu: C-09
Kod pocztowy: 31-979
Poczta: KRAKÓW

Numer Rachunku Bankowego: 93 1240 4588 1111 0000 5490 5014
Bank PeKaO S.A.

[TABLE=2]