PRZEWODNIK – INFORMATOR KOM 2012/2013

Dotyczy: Organizacji i zasad przeprowadzenia Krakowskiej Olimpiady Młodzieży w roku szk. 2012/2013.

 1. Krakowska Olimpiada Młodzieży jest całoroczną imprezą sportową organizowaną w ramach „Ogólnopolskiego systemu współzawodnictwa  sportowego szkół, organizowanego przez Szkolny Związek Sportowy”.
 1. Cały projekt pod nazwą Krakowska Olimpiada Młodzieży organizowany jest w ścisłej współpracy z Urzędem Miasta Krakowa i jest przez niego w pełni finansowany.
 1. Stowarzyszeniem upoważnionym w imieniu Urzędu Miasta Krakowa do przeprowadzenia całości tej imprezy jest Krakowski Szkolny Związek Sportowy.
 1. Krakowska Olimpiada Młodzieży rozgrywana jest przez cały rok szkolny, zgodnie z terminarzem, dla wszystkich typów szkół w ramach podziału na trzy kategorie: -Igrzyska Młodzieży Szkolnej – dla uczniów szkół podstawowych, -Gimnazjada Młodzieży – dla uczniów szkół gimnazjalnych, -Licealiada Młodzieży – dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
 1. Prawo udziału w Krakowskiej Olimpiadzie Młodzieży mają uczniowie wszystkich szkół z terenu Gminy Kraków.
 2. Warunkiem wzięcia udziału jest zapoznanie się z Regulaminem Ogólnym Krakowskiej Olimpiady Młodzieży, który reguluje wszystkie kwestie związane z uczestnictwem, a następnie przesłanie, zgodnie z wyznaczonym terminem, karty zgłoszenia  na podane w regulaminie adresy  (Regulamin Ogólny KOM 2012/2013, Terminarze oraz Karty Zgłoszeń zamieszczone są na stronie KSZS – klikać na  pomarańczową zakładkę „DOKUMENTY KOM”.
 3. Dyrekcja danej szkoły wspólnie z nauczycielami, wybiera i zakreśla na karcie zgłoszeń te dyscypliny, w których są pewni uczestnictwa – szkoła nie musi brać udziału we wszystkich proponowanych dyscyplinach!
 4. Przesłanie wypełnionego zgłoszenia, stanowi dla organizatora gwarancję udziału danej szkoły w konkretnych zawodach i pozwala na właściwe przygotowanie odpowiedniego systemu przeprowadzenia zawodów.
 1. Regulaminy poszczególnych zawodów, jak i dokładne terminy ich przeprowadzenia będą zamieszczane minimum dwa tygodnie przed ich rozegraniem na oficjalnej stronie KSZS tj. www.szs.krakow.pl  .
 1. Każdorazowo, nauczyciel przychodzący na zawody z uczniami danej szkoły musi mieć ze sobą czytelnie wypełnioną Listę Uczestników, podbitą przez dyrekcję macierzystej szkoły (wzór zamieszczony na stronie KSZS – klikać na zakładkę pomarańczową „DOKUMENTY KOM”).
 2. Wszystkie organizowane zawody, bez względu na stosowany system prowadzenia, mają na celu wyłonienie w danym roku szkolnym najlepszej szkoły lub uczniów w danej dyscyplinie w Mieście Krakowie.
 3. Główną areną rozgrywania finałów miejskich będzie obiekt Centrum Rozwoju COM COM ZONE, ul.Ptaszyckiego.
 4. Wyłonione tym systemem Szkoły lub Uczniowie otrzymują prawo reprezentowania Miasta Krakowa na zawodach szczebla wojewódzkiego, a w drodze dalszych eliminacji na szczeblu ogólnopolskim.
 5. Całość prowadzonego współzawodnictwa zamieszczonego w Regulaminie Ogólnym, ma na celu wyłonienie najbardziej usportowionych szkół w Krakowie za rok szkolny 2012/2013.
 6. Najlepsze szkoły zostaną wyróżnione na Gali Sportu Szkolnego, która odbędzie się pod patronatem Prezydenta Miasta Krakowa we wrześniu 2013 roku.
Write a comment:

Your email address will not be published.

   
     © 2018 Krakowska Olimpiada Młodzieży | MOS Wschód Kraków

Znajdź nas: