Wzorem lat ubiegłych serdecznie zapraszamy do brania czynnego udziału w Krakowskiej Olimpiadzie Młodzieży 2012/13– największej i najdłuższej czasowo trwającej imprezie sportowej, organizowanej na terenie miasta Krakowa. Czeka nas w tym roku dużo zmian. Część z nich wymusiła sytuacja finansowa w mieście, część natomiast jest efektem dostosowania naszego współzawodnictwa do regulaminów obowiązujących w całym kraju. Tak czy inaczej zaczynamy rywalizację już w drugiej połowie września licząc na WASZ niezawodny udział. Mamy nadzieję, że tegoroczna rywalizacja będzie równie zacięta jak w roku ubiegłym i przebiegać będzie w czysto sportowej atmosferze. Życzymy wszystkim uczestnikom super emocji i jak najlepszych osiągnięć.  Prosimy o szybkie zapoznanie się z obowiązującymi w tym roku szkolnym dokumentami KOM (www.szs.krakow.pl) – klikać w DOKUMENTY KOM i przesłanie na nasz adres biuro@szs.krakow.pl czytelnie i zgodnie z podanym wzorem wypełnionej karty zgłoszeń. KARTĘ ZGŁOSZEŃ PRZYSYŁAMY TYLKO DROGĄ ELEKTRONICZNĄ! Przed jej wysłaniem prosimy jednak o dokładne zapoznanie się z najważniejszym dokumentem KOM tj. Regulaminem Ogólnym, który to w sposób jednoznaczny określa wszystkie obowiązujące zasady startu i rywalizacji każdej ze szkół. Wypełniona karta zgłoszeń, zgodnie z Regulaminem Ogólnym,nie wymaga pieczęci szkoły oraz podpisu dyrektora.

Write a comment:

Your email address will not be published.

   
     © 2018 Krakowska Olimpiada Młodzieży | MOS Wschód Kraków

Znajdź nas: