Marathon Runners

Impreza sportowa odbędzie się 21 maja 2014 roku na Błoniach Krakowskich. Zgodnie z programem zawodów do uczestnictwa zapraszamy reprezentacje krakowskich Szkół Podstawowych, Gimnazjów, Szkół Średnich, Wyższych Uczelni oraz pracowników Wyższych Uczelni. Na zakończenie planowany jest start reprezentacji Rektorów i Dziekanów krakowskich Szkół Wyższych.

REGULAMIN

BIEGU W RAMACH XIV FESTIWALU NAUKI W KRAKOWIE

Kraków, dn. 21.05.2014r.

1.    Cel imprezy:

·       promocja Uczelni

·       popularyzacja nauki oraz oferty naukowej Szkół Wyższych i Jednostek Naukowych

·       popularyzacja masowych biegów przełajowych w środowisku krakowskim wśród dzieci i młodzieży

·       dbałość o zdrowie i sprawność fizyczną w środowisku miejskim

2.    Organizator:

Organizatorem biegu jest Uniwersytet Rolniczy

3.    Termin:

21 maj 2014r.

4.    Miejsce:

Błonia Krakowskie

 

5.    Program zawodów:

·       godz. 9.30-otwarcie zawodów i omówienie trasy biegu

·       godz. 10.00-bieg na 1000m dziewcząt -Szkoły Podstawowe

·       godz. 10.15-bieg na 1000m chłopców- Szkoły Podstawowe

·       godz. 10.30-bieg na 1000m dziewcząt-Gimnazjum

·       godz. 10.45-bieg na 1000m chłopców-Gimnazjum

·       godz. 11.00-bieg na 1000m dziewcząt-Szkoły Średnie

·       godz. 11.15-bieg na 2000m chłopców-Szkoły Średnie

·       godz. 12.00-bieg na 1000m kobiet-Uczelnie

·       godz. 12.15-bieg na 2000m mężczyzn-Uczelnie

·       godz. 12.45-bieg na 1000m Pracownicy

·       godz. 13.15-bieg na 500m –Vip-y

·       godz. 14.00-zakończenie zawodów

 

6.    Uczestnictwo:

·       Listy startujących z pieczątką szkoły, podpisem dyrektora i czytelnym podpisem opiekuna należy przedłożyć u organizatora na 15-min przed otwarciem zawodów-szkoły, które nie wypełnią w/w warunków bezwzględnie nie zostaną dopuszczone do zawodów-do pobrania w załączniku.

·       W zawodach biorą udział reprezentanci Szkół, Uczelni w liczbie 10 osób (5 dziewcząt + 5 chłopców).

·       Szkoły (Uczelnie) – powinni we własnym zakresie przygotować oznakowanie zamiast numerów startowych-orientacyjny format 10x10cm z papieru. Oznakowanie powinno zawierać wypisane drukowanym pismem: nazwisko i imię oraz nazwę i numer szkoły-do pobrania w załączniku.

·       Obowiązuje strój sportowy.

·       Zabrania się startować w obuwiu z kolcami.

 

Odpowiedzialność za uczestników ponosi zgłaszający.

 

7.    Zgłoszenia i zapisy:

Przyjmowane będą do nieprzekraczalnego terminu 10 maja 2014.

Zgłoszenia grupowego dokonuje opiekun grupy, przekładając listę uczestników. Do listy opiekunowie grup powinni dołączyć oświadczenie zdrowotne o zdolności uczestników do udziału w zawodach.

8.    Sposób przeprowadzenia zawodów:

Zawody przeprowadzone zostaną zgodnie z przepisami PZLA.

9.    Trasa biegów:

Zostanie wyznaczona i odpowiednio oznaczona przez Organizatora.

10.Klasyfikacja indywidualna:

I miejsce – 21pkt

II miejsce – 20 pkt

III miejsce –19 pkt

Itd. malejąco o jeden punkt aż do miejsca XX – 2pkt. Wszyscy pozostali sklasyfikowani poniżej 20 miejsca otrzymują po jednym punkcie.

Każdy zawodnik zbiera punkty dla swojej drużyny.

Wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się po zakończeniu zawodów.

11. Klasyfikacja drużynowa:

Suma punktów zdobytych przez zawodników i zawodniczki danej szkoły.

O wyższym miejscu w klasyfikacji drużynowej decyduje suma punktów uzyskanych przez zawodników szkoły.

Podsumowanie klasyfikacji drużynowej oraz wręczenie nagród odbędzie się na Rynku Głównym podczas oficjalnego zakończenia „Festiwalu Nauki”.

12. Wyróżnienia i nagrody:

W klasyfikacji indywidualnej w poszczególnych biegach:

-za zajęcie miejsca I-III-dyplom, medal

W klasyfikacji drużynowej:

-za zajęcie miejsca I- puchar i dyplom

 

13. Postanowienia końcowe:

·       Organizator zapewnie ubezpieczenie NNW i opiekę medyczną dla uczestników

·       Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w przebieralni

·       Organizator zapewnia wodę mineralną dla wszystkich uczestników biegu (ewentualnie napój Tymbark, baton energetyczny, owoc)

·       Uczestnicy biegu przyjeżdżają na własny koszt

Studium Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Tel. 12 662 53 95

Koordynatorzy imprezy: mgr Krystyna Kruczek, mgr Monika Talaga, mgr Janusz Zachara, mgr Paweł Lisek

Write a comment:

Your email address will not be published.

   
     © 2018 Krakowska Olimpiada Młodzieży | MOS Wschód Kraków

Znajdź nas: