W związku z pytaniami o przepisy, które obowiązują przy przydzielaniu punktów gimnazjalistom za osiągnięcia sportowe, prezentujemy przepisy dotyczące tego tematu.

Krakowski Szkolny Związek Sportowy informuje, że wszystkie zawody organizowane w roku szkolnym 2013/14 w ramach Krakowskiej Olimpiady Młodzieży są zawodami Ogólnopolskiego Systemu Współzawodnictwa Sportowego dzieci i Młodzieży Szkolnego Związku Sportowego. W związku z powyższym ujęte są także w programie Małopolskiego Systemu Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży Szkolnego Związku Sportowego realizowanym pod patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Sowy. Krakowska Olimpiada Młodzieży tj. Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Gimnazjada Młodzieży i Licealiada Młodzieży w tym systemie posiada rangę zawodów powiatowych oraz wojewódzkich jako jeden z 6 rejonów województwa małopolskiego. W załączeniu przesyłamy regulamin punktacji za osiągnięcia kandydatów. Pobierz!

Write a comment:

Your email address will not be published.

   
     © 2022 Krakowska Olimpiada Młodzieży | MOS Wschód Kraków

Znajdź nas: