Termin: 30 maja 2018 / Środa/

Miejsce: Stadion LA MOS Kraków Wschód

Zgłoszenia do zawodów należy przesyłać na adres zgloszeniakomla@onet.pl do dnia 29 maja do godz. 12.00.

Organizator nie przewiduje możliwości wnoszenia zmian zawodników w dniu zawodów.

Szczegóły w komunikacie zawodów.

   
     © 2022 Krakowska Olimpiada Młodzieży | MOS Wschód Kraków

Znajdź nas: