Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków Wschód, który jest realizatorem Krakowskiej Olimpiady Młodzieży informuje, że rozgrywki sportowe dzieci i młodzieży w ramach Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej oraz Licealiady, będą odbywały się zgodnie z zaplanowanym harmonogramem rocznym 2018/2019. Zapowiadany, ewentualny strajk nauczycieli w oświacie nie powinien ograniczać uczestnikom rozgrywek możliwości rozwoju fizycznego i rywalizacji w duchu zasad „fair play”. Jednocześnie podkreślamy, że celem pośrednim rozgrywek KOM jest wyłonienie mistrzów Krakowa, którzy następnie będą reprezentować Miasto Kraków na zawodach wojewódzkich. Jesteśmy zatem zobowiązani, aby rozgrywki w Krakowie rozegrano z odpowiednim wyprzedzeniem przed planowanymi zawodami wojewódzkimi. Dodatkowo uczniowie uczestniczący w rozgrywkach szkolnych na poziomie miejskim, wojewódzkim i ogólnopolskim są premiowani dodatkowymi punktami uwzględnianymi przy rekrutacji do wybranej przez siebie szkoły na dalszym etapie edukacji.

Drodzy Państwo, w przypadku podjęcia strajku nauczycieli w Państwa placówce bardzo proszę o rozważenie zapewnienia opieki uczestnikom rozgrywek przez inną osobę dorosłą (np. rodzica, osobę administracyjną), aby w ten sposób zabezpieczyć im możliwość udziału w zawodach, do których zostali zgłoszeni przez macierzystą szkołę.

 

Z wyrazami szacunku,

Koordynator KOM

Krzysztof Augustyn

   
     © 2022 Krakowska Olimpiada Młodzieży | MOS Wschód Kraków

Znajdź nas: