Rozpoczynamy kolejną edycję „Krakowskiej Olimpiady Młodzieży” sezonu 2009/2010.
W stosunku do roku ubiegłego proponujemy Państwu wiele zmian.
Najważniejsze z nich to:
1. Prowadzenie współzawodnictwa odrębnie w kategorii dziewcząt, chłopców oraz łącznej w każdej kategorii systemu czyli w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej, Gimnazjadzie i Licealiadzie.
2. Zmiana w systemie punktacji za poszczególne konkurencje, promująca zwycięzców
i uczestników I lig.
3. Wprowadzenie do współzawodnictwa nowych dyscyplin zarówno będących
w systemie SZS, jak i wywodzących się z inicjatywy własnej.
4. Wprowadzenie w Licealiadzie nowych lig („OPEN”) w piłce siatkowej oraz koszykówce, dających szansę na utrzymanie dotychczasowego systemu a jednocześnie wyłonienie najlepszych zespołów reprezentujących Kraków w zawodach wojewódzkich.
5. Zmianę w systemie informacji – w roku szkolnym 2009/2010 przechodzimy na system podawania komunikatów tylko drogą elektroniczną.
6. Wprowadzenie punktów karnych dla szkół, które zgłaszając się do zawodów lekceważą organizatorów i bez usprawiedliwienia nie przychodzą na zawody.
Te wszystkie zmiany jak i inne zamieszczone są w Regulaminie Ogólnym Krakowskiej Olimpiady Młodzieży, który zamieszczony jest na naszej stronie internetowej www.szs.krakow.pl. Na stronie tej znajdują się także wstępne terminarze oraz karty zgłoszeń zarówno do całej olimpiady jak i obowiązującej karty zgłoszeń do konkretnych zawodów.
Zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zapoznanie się z tymi dokumentami
i dokonanie terminowego zgłoszenia szkoły do nowej edycji Krakowskiej Olimpiady Młodzieży. Ostateczny termin przesłania zgłoszenia upływa w dniu 11.09 2009r
W przypadku braku zgłoszenia, będziemy zmuszeni do dokonania korekt w ligach
i uzupełnienia ich składu według zasad zapisanych w regulaminie Ogólnym.
Życzymy wszystkim zainteresowanym udziałem w Krakowskiej Olimpiadzie Młodzieży wielu sukcesów, satysfakcji i radości jakie niesie ze sobą udział w rywalizacji sportowej na poziomie współzawodnictwa szkolnego.

Za Zarząd Miejski
Szkolnego Związku Sportowego w Krakowie
Prezes
mgr Tadeusz Romiszewski

Write a comment:

Your email address will not be published.

   
     © 2022 Krakowska Olimpiada Młodzieży | MOS Wschód Kraków

Znajdź nas: