Organizatorzy: Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa, Krakowski Szkolny Związek Sportowy, Szkoła narciarska Siepraw-ski.

Termin i miejsce:

14.02.2013 /czwartek/– wyciąg narciarski w Sieprawiu.

ZGŁOSZENIA PRZESYŁAMY OBOWIĄZKOWO DO 11 LUTEGO  DO GODZ. 15.00!!!

Kraków, 28.01.2013r.                                                                            K O M U N I K A T

Dotyczy:       MISTRZOSTWA KRAKOWA W SNOWBOARDZIE – GIMNAZJADA

Organizator: Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa Krakowski Szkolny Związek Sportowy,

Szkoła narciarska Siepraw-ski.

Termin i miejsce:  14.02.2013 /czwartek/ – wyciąg narciarski w Sieprawiu.

godzina 8.00 – 8.15 – wyjazd autokarami zgłoszonych zawodników i opiekunów.

Miejsce wyjazdu podane zostanie odrębnym komunikatem zamieszczonym na stronie

   www.szs.krakow.pl dnia 12.02.2013 w godzinach porannych

godzina 9.15 – 9.45      – wydawanie numerów startowych, weryfikacja.

godzina 9.45                   – omówienie przebiegu zawodów.

około godziny 10.30     –  przejazdy dziewcząt

około godziny 11.30     –  przejazdy chłopców

• godzina 13.30 –  zakończenie zawodów, wręczenie nagród.

Uwaga: czas przejazdów i zakończenia może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszonych uczestników.

Uczestnictwo: prawo udziału mają uczniowie szkół gimnazjalnych urodzonych w roku 1997 i młodsi.

Szkoła może zgłosić do zawodów maksymalnie 4 dziewczyny i maksymalnie 4 chłopców.

Każdy uczeń musi posiadać na zawodach aktualną legitymację szkolną.

Sposób przeprowadzenia zawodów : 1 przejazd  na tej samej trasie dla dziewcząt i chłopców /dł. trasy ok.300m, różnica poziomów 60m/ – czas mierzony elektronicznie.

Klasyfikacja:

– indywidualna: oddzielnie dla dziewcząt i chłopców – decyduje uzyskany czas przejazdu,

– zespołowa:       oddzielnie dla dziewcząt i chłopców /na podstawie ilości punktów za zajęte miejsca przez 3 najlepszych zawodników/czek z danej szkoły z obu grup startowych – decyduje suma punktów (1msc – 21pkt ,

2msc – 20pkt, 3msc – 19 punktów itd. do miejsca 20 za które zawodnik otrzymuje 2pkt. Wszyscy pozostali sklasyfikowani poniżej 20 miejsca otrzymują po 1pkt. . O wyższym miejscu decyduje większa liczba sumy punktów uzyskanych przez trzech najlepszych zawodników z danej szkoły. W przypadku uzyskania przez szkoły takiej samej ilości punktów o wyższym miejscu decyduje wyższe miejsce indywidualnie sklasyfikowanego zawodnika.

UWAGA! Do klasyfikacji drużynowej będą brane pod uwagę tylko te szkoły, które wystawią minimum

3 zawodników ! Szkoły, które wystawią mniejszą liczbę uczestników otrzymają do współzawodnictwa ogólnego po 1 punkcie za udział.

Nagrody:              – indywidualnie:                               za zajęcie miejsc I-VI statuetki,

– zespołowe:                      za zajęcie miejsc I-III puchary plus medale, I-VI dyplomy.

Zgłoszenia: Potwierdzenie udziału w zawodach z listą imienną uczestników, zawierającą imię i nazwisko, rocznik startującego, nazwisko opiekuna i nazwę szkoły oraz informację czy szkoła korzystać będzie z zorganizowanego transportu należy OBOWIĄZKOWO przesłać na adres organizatora  elektronicznie na adres email: biuro@szs.krakow.pl   do dnia 11.02 godz. 15.00 na druku załączonym do komunikatu.

Zgłoszenia po wyznaczonym terminie nie będą uwzględniane.

Sprawy organizacyjne: Każdy startujący zawodnik dokonuje na miejscu jednorazową wpłatę za korzystanie        z wyciągu w wysokości 20 złotych. Otrzymany w tej kwocie karnet jest ważny na 10 przejazdów. Nie ma zwrotów za niewykorzystane przejazdy. Wszyscy uczestnicy mają zapewniony gorący posiłek i herbatę.

Organizator nie przewiduje startów PK.

Start zawodników obowiązkowo w kaskach !

Do zawodów szczebla wojewódzkiego kwalifikują się zawodnicy, którzy zajmą miejsca I – XII.

 

Write a comment:

Your email address will not be published.

   
     © 2022 Krakowska Olimpiada Młodzieży | MOS Wschód Kraków

Znajdź nas: