KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

KRAKOWSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY W SZACHACH

Finał Miejski 22,23,24 stycznia 2014r.

1.ORGANIZATOR: Małopolski Związek Szachowy na zlecenie Krakowskiego Szkolnego Związku Sportowego.

2.TERMIN i MIEJSCE ZAWODÓW: Turnieje zostaną rozegrane w auli Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie, ul. Kamieńskiego 49.

22.01.2014 – Igrzyska Szkół Podstawowych

23.01.2014 – Gimnazjada

24.01.2014 – Licealiada

Zgłoszenie imienne reprezentacji szkoły na załączonej do komunikatu Karcie Zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do 20 stycznia 2014r. – godz. 15.00 – tylko elektronicznie! Adres: biuro@szs.krakow.pl    

Organizator nie przyjmuje innej formy zgłoszenia!

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

KRAKOWSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY W SZACHACH

Finał Miejski 22,23,24 stycznia 2014r.

1/ ORGANIZATOR:

Małopolski Związek Szachowy na zlecenie Krakowskiego Szkolnego Związku Sportowego.

2/ TERMIN i MIEJSCE ZAWODÓW:

Turnieje zostaną rozegrane w auli Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie, ul. Kamieńskiego 49, w dniach 22,23,24 stycznia 2014r.

22.01.2013 – IMS – szkoły podstawowe, zbiórka, weryfikacja 9.00 – początek zawodów godzina 9.30.

23.01.2013 – Gimnazjada – zbiórka, weryfikacja 9.00 – początek zawodów godzina 9.30.

24.01.2013 – Licealiada – zbiórka, weryfikacja 9.00 – początek zawodów godzina 9.30

3/ UCZESTNICTWO:

Każda szkoła ma prawo wystawić do zawodów drużynę składająca się z maksymalnie trzech (3) zawodników i trzech (3) zawodniczek będących uczniami danej szkoły minimum od 1 października 2013r.

4/ WARUNKI UCZESTNICTWA:

Zgłoszenie imienne reprezentacji szkoły na dołączonej do komunikatu Karcie Zgłoszenia, na adres Krakowskiego Szkolnego Związku Sportowego w nieprzekraczalnym terminie do 20 stycznia 2014r.- godz. 15.00 – tylko elektronicznie! Adres: biuro@szs.krakow.pl   

Organizator nie przyjmuje innej formy zgłoszenia!

 Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.  W zgłoszeniu należy podać nazwiska i imiona dzieci, rok urodzenia i w przypadku zawodników grających w szach posiadana przez nich kategorię i przynależność klubową. Opiekun uczniów także w dniu zawodów przedkłada realizatorowi czytelnie wypełniona kartę zgłoszenia – wzór został przesłany do zainteresowanych szkół. Dostępny jest także na naszej stronie www.szs.krakow.pl razem  z komunikatem. Każdy uczeń musi posiadać ze sobą  ważną legitymację szkolną. PROSIMY O DOKŁADNE I CZYTELNE WYPEŁNIENIE KART- PODAĆ PEŁNĄ NAZWĘ SZKOŁY – CZYTELNE NAZWISKA I IMIONA ZAWODNIKÓW!

5/ SYSTEM ROZGRYWEK:

Turniej ma charakter indywidualny.

System rozgrywek szwajcarski na dystansie 7 rund (dziewczyny i chłopcy grają oddzielnie).

Tempo gry: 15 minut na partię dla każdego zawodnika.

Klasyfikacja drużynowa szkół będzie obliczana na podstawie sumy punktów trzech zawodników z danej szkoły. Jeżeli szkołę będzie reprezentować mniej niż trzech zawodników suma ich punktów będzie brana do klasyfikacji. Klasyfikacja prowadzona będzie oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.

6/ NAGRODY:

Zdobywcy pierwszych sześciu miejsc otrzymają pamiątkowe statuetki oraz otrzymują prawo i zaszczyt reprezentowania Miasta Krakowa w zawodach wojewódzkich. Najlepsze cztery szkoły w klasyfikacji drużynowej otrzymają puchary a trzy pierwsze medale.

7/ INNE .

Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora.

 

Kraków, 07.01.2014r.

Write a comment:

Your email address will not be published.

   
     © 2022 Krakowska Olimpiada Młodzieży | MOS Wschód Kraków

Znajdź nas: