W dniach 08 i 09.04.2014r. w Zespole Szkół Elektrycznych Nr 1 przy ul. Kamieńskiego 49 w Krakowie już po raz drugi odbyły się zawody sportowe Krakowski Wielobój Siłowy. Patronem zawodów był Krakowski Szkolny Związek Sportowy. Zawody odbyły się w dwóch turach. W dniu 8.04.2014 dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych i w dniu 9.04.2014 dla szkół ponadgimnazjalnych. kws_2014_lo kws_2014_gim

KRAKOWSKI WIELOBÓJ SIŁOWY 2

KWS = KONDYCJA + WYTRZYMAŁOŚĆ + SIŁA

W dniach 08 i 09.04.2014r. w Zespole Szkół Elektrycznych Nr 1 przy ul. Kamieńskiego 49 w Krakowie już po raz drugi odbyły się zawody sportowe Krakowski Wielobój Siłowy KWS 2. Patronem zawodów był Szkolny Związek Sportowy.

Zawody odbyły się w dwóch turach. W dniu 8.04.2014 dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych i w dniu 9.04.2014 dla szkół ponadgimnazjalnych.

Impreza skierowana była do młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Krakowa w wieku od szesnastu do dziewiętnastu lat.

Do zawodów przystąpiło 9 reprezentacji szkół gimnazjalnych i 14 reprezentacji szkół ponadgimnazjalnych. Zawodnicy startowali w zespołach trzyosobowych, które rywalizowały ze sobą w rozstawionych na sali gimnastycznej trzech strefach gry. Zadaniem zawodników było uzyskanie jak największej ilości punktów wykonując ćwiczenia o charakterze kondycyjno-wytrzymałościowo-siłowym na specjalnie przygotowanych stanowiskach (stacjach). Organizator prowadził klasyfikację zespołową i indywidualną. Najlepsze reprezentacje szkół zostały nagrodzone pucharami, medalami i upominkami od sponsorów.

Celem zawodów było promowanie aktywności fizycznej, treningu funkcjonalnego, zdrowego stylu życia, sportów siłowych.

Celem zawodów było także zachęcenie młodzieży do uprawiania sportu jako alternatywy dla różnego rodzaju patologii społecznych i środowiskowych, z którymi młodzi ludzie spotykają się na co dzień.

KWS (Krakowski Wielobój Siłowy) to zawody, które mają propagować sportową rywalizację fair play i umożliwić „walkę” na poziomie zawodów sportowych jako odpowiedź dla problemu przemocy stadionowej, która szczególnie dotyka młodzież szkolną z terenu Krakowa.

Idea zorganizowania zawodów zrodziła się w 2010 roku. W czerwcu 2012 roku po raz pierwszy zawody zostały zorganizowane w Zespole Szkół Elektrycznych Nr 1 w Krakowie. W imprezie wzięło udział 60 zawodników. Byli to uczniowie naszej szkoły. Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem.

W marcu 2012 roku zwróciliśmy się do Prezesa Szkolnego Związku Sportowego w Krakowie Pana Tadeusza Romiszewskiego z prośbą o pomoc w zorganizowaniu zawodów na większą skalę w następnym roku szkolnym. Pomysł został pozytywnie rozpatrzony przez Zarząd Związku. Datę zawodów wyznaczono na październik 2012. Impreza miała się odbyć w obiekcie Com Com Zone w Nowej Hucie. Zawody miały być zorganizowane dla młodzieży ponadgimnazjalnej z terenu Krakowa. Przewidywaliśmy dużą grupę uczestników w liczbie około 150 osób. Niestety po wakacjach; we wrześniu ku rozczarowaniu obu stron okazało się, że ze względu na cięcia finansowe w oświacie radni Miasta Krakowa zablokowali cześć środków finansowych na sport szkolny. W skutek tych działań SZS był zmuszony do zredukowania stałych imprez sportowych w swoim kalendarzu o dwadzieścia procent. Tym samym zablokowane zostały wszystkie nowe imprezy w tym „Krakowski Wielobój Siłowy”.

Nie zrażając się komplikacjami wynikającymi z braku wsparcia finansowego ze strony Miasta zdecydowaliśmy się rozegrać zawody na terenie naszej szkoły. Honorowy patronat nad KWS objął SZS. Zawody odbyły się 5 czerwca 2013 roku. W imprezie wzięli udział uczniowie z gimnazjów z XI i XII Dzielnicy oraz zaproszone szkoły ponadgimnazjalne. Do udziału w zawodach w charakterze

obserwatorów zostali zaproszeni przedstawiciele zarządu Krakowskiego Szkolnego Związku Sportowego, Dyrektor Wydziału Sportu, Radni Dzielnicy oraz przedstawiciele Urzędu Miasta odpowiedzialni za przydział środków finansowych na promowanie sportu. Gośćmi organizatorów byli również przedstawiciele firm, które ufundowały nagrody dla uczestników KWS.

Zawody odniosły zamierzony sukces.

Szkolny Związek Sportowy zdecydował się na umieszczenie Krakowskiego Wieloboju Siłowego w kalendarzu imprez sportowych w 2014 roku.

Wierzymy, że nasze działania sprawią, że „Krakowski Wielobój Siłowy” zostanie włączony na stałe do kalendarza PUNKTOWANYCH imprez sportowych organizowanych przez SZS.

Konkurencje rozgrywane w „Krakowskim Wieloboju Siłowym”

– Podciąganie się na drążku nachwytem.

– Wyciskanie sztangi o wadze 50% ciężaru ciała zawodnika.

– Skłony na mięśnie brzucha na ławce ustawionej pod kątem 80˚.

– Zwis na drążku nachwytem o ugiętych ramionach.

– Wstępowanie na ławkę gimnastyczną z hantlami dwa razy po 10/15 kg.

– Przenoszenie ciężaru o wadze 15/20 kg z punktu A do B.

Organizatorzy zawodów chcieliby, aby KWS był łączony z hasłami: „Stop lenistwu! Stop otyłości ! AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA JEST OK !”.

Pragniemy nadmienić, że tego typu zawody sportowe dla młodzieży szkolnej są organizowane po raz pierwszy w Krakowie i w Polsce.

Na podstawie informacji zebranych z rozmów z kolegami nauczycielami wychowania fizycznego z innych szkół możemy śmiało stwierdzić, że nasz nowatorski pomysł spodobał się młodzieży. Spodziewamy się, że z roku na rok zawodom KWS będzie towarzyszyć jeszcze większe zainteresowanie.

Gratulujemy wszystkim zawodnikom i trenerom podjęcia wyzwania i udziału w KWS Krakowski Wielobój Siłowy (KWS = Kondycja + Wytrzymałość + Siła) i już dzisiaj zapraszamy na kolejne zawody !

Zapraszamy do odwiedzenia Fanpage zawodów KWS na Facebook. W okno wyszukiwarki FB proszę wpisać hasło: „kws krakowski wielobój siłowy”.

Hubert Pietrus

Krzysztof Batko

Write a comment:

Your email address will not be published.

   
     © 2022 Krakowska Olimpiada Młodzieży | MOS Wschód Kraków

Znajdź nas: