Szanowni Państwo,

Ponownie przekazujemy w załączniku umowę powierzenia danych, która została wysłana do szkół początkiem roku szkolnego. Zaznaczamy, że umowę należało wypełnić w dwóch egzemplarzach i dostarczyć do biura Krakowskiej Olimpiady Młodzieży – budynek Com Com Zone pokój C 09. Placówki uczestniczące w rozgrywkach Krakowskiej Olimpiadzie Młodzieży, które jeszcze tego nie uczyniły proszone są o jak najszybsze dopełnienie formalności z tym związanych. Przypominamy, iż powierzenie danych osobowych leży wyłącznie w gestii szkół delegujących swoich uczniów i nauczycieli/opiekunów na te rozgrywki. Brak takiej umowy może narazić szkołę na ewentualne konsekwencje prawne związane z ustawą RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L z 2016 r. nr 119, str. 1).

   
     © 2022 Krakowska Olimpiada Młodzieży | MOS Wschód Kraków

Znajdź nas: