Kartę Zgłoszeniową należy czytelnie wypełnić ( najlepiej komputerowo ) i odesłać do 14 września 2023 roku na adres biuro@kom.krakow.pl. NIE WYMAGAMY PIECZĄTKI NA KARCIE ZGŁOSZENIA.

   
     © 2022 Krakowska Olimpiada Młodzieży | MOS Wschód Kraków

Znajdź nas: